Lista reformelor propuse prin PNRR: ce se întâmplă cu pensiile speciale şi câte autostrăzi ar urma să fie construite

0
161

Lista reformelor propuse prin PNRR, prin care este prevăzut inclusiv ce se întâmplă cu pensiile speciale şi câte creşe şi autostrăzi se vor a fi construite va fi definitivată şi depusă luni, 31 mai, în sistemul informatic al Comisiei Europene.

Guvernul a prezentat miercuri în Parlament situaţia la zi a negocierilor pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), dar şi bugetul pe componente şi reformele asumate. Depunerea oficială a PNRR în sistemul informatic al CE va avea loc pe 31 mai.

Se vor depune 30 de documente separate, câte unul pentru fiecare capitol transversal şi pentru fiecare componentă. În data de 2 iunie, PNRR va fi publicat integral, potrivit informaţiilor obţinute de economedia.ro.

PNRR – cele mai recente date:
Alocare totală: 29,2 miliarde euro

REFORME FISCALE ŞI REFORMA SISTEMULUI DE PENSII – 682 MILIOANE EURO

Proiecte:
• Pensiile speciale sunt limitate
• Un sistem nou bazat pe o formulă stabilă de beneficii şi o indexare automată a pensiilor
• Reforme în politica fiscală. Adoptarea de măsuri pentru a creşte veniturile la buget, optimizarea cheltuielilor, asigurarea aplicării sustenabilităţii fiscale
• Îmbunătăţirea administrării marilor contribuabili
• Introducerea unui model mai transparent şi orientat spre servicii al administrării taxelor
• Implementarea analizei cheltuielilor în domeniul de sănătate şi educaţie (vor urma şi alte sectoare)
• Introducerea unui proces de bugetare multi-anuală, mai ales pentru partea de cheltuieli

REFORME ÎN DOMENIUL SOCIAL – 233 MILIOANE EURO

Proiecte:
• centre de zi pentru prevenirea abandonului familial
• venitul minim de incluziune
• sistemul de tichete pentru formalizarea muncii

REFORMA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, ÎNTĂRIREA DIALOGULUI SOCIAL ŞI CREŞTEREA EFICIENŢEI JUSTIŢIEI – 137 MILIOANE EURO

Proiecte:

• Noua Strategie Naţională Anticorupţie, adoptată până la sfârşitul anului 2021
• Noua Strategie privind dezvoltarea sistemului judiciar pentru perioada 2022-2025
• Adoptarea „Legilor justiţiei”
• Revizuirea şi actualizarea legislaţiei privind cadrul de integritate
• creştere cu aproximativ 50% a valorii bunurilor indisponibilizate şi administrate de ANABI
• Implementarea a aproximativ 70% din măsurile prevăzute în noua strategie anticorupţie până la 31 decembrie 2025
• Cadrul legal în domeniul integrităţii, actualizat până în anul 2024

MANAGEMENTUL APEI – 1,9 MILIARDE EURO

Proiecte:
• construirea de reţele de apă – 1630 km în localităţi cu peste 2000 locuitori
• construirea a 2000 km reţele de canalizare în localităţi peste 2000 locuitori şi 470 de km de reţele de canalizare în localităţi sub 2000 de locuitori
• conectarea a 100.000 de gospodării la reţele de apă şi canalizare prin programul naţional Prima conectare la apă şi canalizare

ÎMPĂDURIM ROMÂNIA – 1,3 MILIARDE EURO

Proiecte:

• 45.000 de hectare noi de pădure

• actualizarea planurilor de management pentru 250 arii naturale protejate
• 10.000 hectare habitate naturale refăcute

MANAGEMENTUL DEŞEURILOR – 1,1 MILIARDE EURO

Proiecte:
• dezvoltarea capacităţii de monitorizare şi control a Gărzii de Mediu,
• 550 echipamente de monitorizare a poluării aerului
• 15 sisteme judeţene de gestionare a deşeurilor modernizate

TRANSPORT – 7,6 MILIARDE EURO

Proiecte:

AUTOSTRĂZI:

• 434 de kilometri de autostradă construiţi;
• 625 ha de perdele forestiere liniare în lungul autostrăzilor nou construite;
• 45% din punctele negre ale siguranţei rutiere eliminate;

CALE FERATĂ:

• 311 km de cale ferată modernizată;
• 311 km de cale ferată cu sistem ERTMS 2;
• 110 km de cale ferată electrificată;
• 2534 km de cale ferată pe care viteza comercială creşte cu 15% prin lucrări de reînnoire;
• 206 km de cale ferată cu sistem modern de centralizare.
• Metrou: 15,6 km de reţea nouă de metrou; 15 staţii noi; 30 de rame

FONDUL PENTRU VALUL RENOVĂRII – 2,2 MILIARDE EURO

Proiecte:

• 1.000 – 1.500 blocuri reabilitate energetic

• 2.000 de clădiri publice reabilitate

Energie regenerabilă şi infrastructură de gaz cu hidrogen – 1,6 miliarde euro

Proiecte:
1. a) Eolian: +1.581 MW capacitate instalată suplimentar în 2025 faţă de 2020;
2. b) Solar: +2.031 MW capacitate instalată suplimentar în 2025 faţă de 2020.

CLOUD GUVERNAMENTAL ŞI SISTEME PUBLICE DIGITALE INTERCONECTATE – 2 MILIARDE EURO

Proiecte:

• Cloud guvernamental – legarea tuturor ministerelor şi a agenţiilor guvernamentale într-o singură reţea şi o singură bază de date interoperabilă
• 5 milioane cetăţeni care vor avea cartea de identitate electronică
• 30.000 de funcţionari publici instruiţi digital
• 100 biblioteci finanţate ca HUB-uri de învăţare şi dezvoltare de aptitudini digitale pe tot parcursul vieţii
• 65 structuri sprijinite în domeniul securităţii cibernetice

ROMÂNIA EDUCATĂ – 3,6 MILIARDE EURO

Proiecte:

• 2400 de elevi vor beneficia de sprijin să intre în programe de studiu în regim dual
• 50 de şcoli noi, neutre energetic
• 2.000 de microbuze verzi pentru transportul elevilor
• 83.000 de săli de clasă dotate cu mobilier
• 1150 SMART Lab-uri achizitionate pentru unitatile de invatamant de nivel gimnazial si liceal
• 6.000 de şcoli care au primit resurse şi tehnologie pentru dotarea laboratoarelor de informatică şi pentru derularea învăţării în format virtual
• 130 de creşe construite şi operaţionalizate

SUPORT PENTRU SECTORUL PRIVAT, CERCETARE, DEZVOLTARE ŞI INOVARE, ŞI REFORMA COMPANIILOR DE STAT – 1,7 MILIARDE EURO

Proiecte:

• 4.000 de contracte de finanţare pentru digitalizarea IMM-urilor